Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s l r s f e l; 415

Claudio.

Zou dit waar zyn?

Don Pedio.

Ik kan het niet gelooven.

Don Joan.

Indien ev niet durft vertrouwen op hetgeen gy ziet belyd dan niet hetgeen gy zeker weet; indien Ev rny vólgen wilt,dan zal ik ublyken genoeg tooSm en wanneer gy dan meer gezien, en meer gehóórd zult hebben, handel dan gelyk gy het goed zult oordeelen.

Claudio. Indien ik deezen nacht iets zie, dat my rede kan «even, om morgen niet met haar te trouwen,dan fal ik naar in de volle vergadering, daar ik haat zou trouwen , befcbaamd maaken.

Don Pedro. Fn ik zal, gelyk ik u geholpen heb in om haar aan te houden, ü ook helpen om haar fchande aan te doen. DoN Joan. Ik zal niets meer tot haar nadeel zeggen vóór dat

tot den aanftaanden nacht, en laat de uitkomit zich

zelve ontdekken.

Don Pedro. o Ongelukkig veranderde dag l

Claudio. o Vreemd dwarsdryvend ongeluk!

Don J o a n. o Tuist bv tyds voorgekomen verdriet! —Zo zult ev zeggen, wanneer gy de gevolgen zult gezien hebben. (Zy vtrwkksn.)

VIER.

Sluiten