Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e l r s p e i. a%j

Beateice. Welke ftap ia het toch, dien uwi tong nu houdt

Maroareta. Geene valfche galop , Mevrouw. (Urfula komt tp bet Tooneel,')

Ursula.

Haast u, Mevrouw; de Prins, de Graaf, Signor Benedicto,Don Joan,en allen de jonge Edellieden van de Stad zyn reeds hier om u naar de kerk te voeren.

Hebo.

Komt, lieve Nicht, en Margareta, en Urfula, helpt gy my dan verder kleeden. (Zy vertrekken.)

AGTSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eene voorzaal in bet buis van Leonato.

Leonato, Dogberrt, Vercis.

Leonato. Wat had gy my te zeggen, goede gebuuren ?

Dogberrt. We!, Mynheer, wy zouden wel eene confidentie met u willen hehben over iets, dat u van naby betreft. Leonato. Weest toch kart, bid ik u, want gy ziet, dat het een drokke tyd voor my is.

Dogberrt. Ja, wel is het dat, Mynheer.

V e r o e s. Ja, wel ter deeg voor u.

Leonato. . Wat is 'er te doen, Vrienden f Dogberrt. Qnze goede Vurges zal u iets van de zaak kunnen

zeg-

Sluiten