Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 L Y S F Z L. 445

Bened 1cto. Blyf, waarde Beatrice, ik zweer u by deze myne hand, dat ik u bemin.

Beatrice. Gebruik die ter liefde van my tot iets beters dan daarby te zweeren.

Benedicto. Gelooft gy in uw hart, dat Graaf Claudio Hero

verongelykt heeft 1

Beatrice. Ta, zo zeker als ik een geloof en een hart heb.

Benedicto. Genoee, ik geef u myn woord, ik zal hem uit. daagenjik kusude hand, en hiermede zal ik u Verlaaten; by deeze hand zweer ik, dat Claudio my eene zwaare verantwoording zal moeten geeven j saa heen en vertroost uwe Nicht; ik moet zeggen, dat zy dood is, en hiermede vaarwel. /(Zy vertrekken.)

VIERDE TOONEEL.

Het Toeneel verheeld eene gevangenis.

Dogberrt, Veroes, Borachio; Conrado, de Stadsschout, ;;i een Kerkdienaar,

getahbaard.

Stadsschout. Is onze gantfche disfemblee hier byëen?

doobebrt.

o Een ftoel met een kuilen voor Mynheer de» Kerkdienaar.

Kerkdie naar. Waar zyn de delinquanten r

Vrs-

Sluiten