Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 L ï S P X L. 44f

Conrado. Blyf af.' Gy zyt een ezel, gy zyt een ezel!

DOOBRRRT.

Sufpeéteert gy myn ampt niet? en fufpefteert gy myne jaaren niet?o üat hy hier was om op te fchryven , dat ik een ezel ben; maar, vrienden, onthoud wel, dat ik een ezel ben; fchoon het niet opgefchreven is, vergeet evenwel niet, dat ik een ezel ben; neen deugniet, gy zyt vol piëteit, gelyk u met goede bly. ken zal bewezen worden; ik ben een wys man; en, dat meer is, een amptenaar; en , dat meer is , een huishoudend man; en, dat meer is,zulk een knap ftuk vleefch als een in geheel Mesfina, en een ,die de wetten verftaat; en daarby, een man, die wel gegoed is; en daarenboven, een man, die verliezen geleden heeft; en]een man , die twee pakken kleederen heeft, en die van al hetnoodige wel voor. zien is; brengt hem weg. o Dat het opgefchreven geweeft ware, dat ik een ezel ben i

(Zy vertrekken.)

Ff VYV«

Sluiten