Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468 VEEL LEVEN over NIÉTS.

ne plaats overlasten voor eenig goed om zich met hen te vermengen, maar om welke goede hoeda< nigheden van my hebt gy eerif liefde geleden ? Benedicto. Liefde geleden.' eene fraaije uitdrukking; ja, waarlyk , ik lyd liefde , want ik bemin u tegen triyn' wil.

Beatrice. En met wederftand van uw hsrt, naar ik denk. Ach , dat arm hartl zo gy het om mynentwil wederftand doet, dan zsl ik het om uwentwil wederftand doen; want ik wil nooit iets bemianen, dat myn vriend haat.

Benedicto. Gy en ik zyn beiden te verftandig om vreedig te vrysn.

Beatrice. Dat blykt gantfch niet uit deeze bekentenis; want onder twintig verftandige mannen is 'er niet één, die zich zeiven pryft.

Benedicto. Dit is een verouderd, een zeer verouderd fprookje , Bsatrice, dat plaats had in den tyd, .toen 'er nog goede buuren waren; maar in deeze eeuw, wannneer nu een man zich geene graftombe oprecht vóór zyne dood, dan zal hy in de nagedachtenis niet langer leeven dan de klok luid, en zyne weduw fchreit.

Beatrice. En hoe lang is dat, naar uwe gedachten?

Be nedicto. Vraagt gy dat nog ? Een uur gebrom en een kwartier gehuil; en daarom is het zeer verftandig gedaan van een' wyzen man, indien Don Wurm (zyn geweten) geen beletfel oplevert, dat hem noodzaakt o:n het tegendeel te doen, dat hy de trompetter is van zyne eigene daaden, gelyk ik van myzelven ben; tot dus verre over myn'eigen»

lof,

Sluiten