Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P S. LI 4fff

lof, die, gelyk ik zelf getuigen kan, lofwaerdig is: en zeg my nu hoe uwe nicht vaalt.

Beatrice.

Zeer flecht.

Benedicto.

En hoe vaart gy?

Beat rice.

Ook zeer flecht.

Benedicto.

Vrees God , [bemin my, en word beter; hier. mede zal ik u ook verlaaten, want daar komt iemand in groote haait naar u toe. (Urfula ktmfp bet tooneel.)

UrsuLA.

Mejuffer, gy moet by uwen Oom komen; daar is vry wat te doen by ons in huis; het is ontdekt dat Juffer Hero valfchelyk befchuldigd is, dat de Prins en Claudio fchandelyk mifleid zyn, en dat Don Joan dit alles berokkend heeft, die daarop gevlucht is. — Zult gy terftond komen? Beatrice, (tegen BenediÜo.)

Wilt gy mede gaan, Signoi, om dit nieuws aan te hooren?

Benedicto. Ik wil leeven in uwe oogen, fterven in uw' fchoot. en begraven worden in uw hart, en be. halven dat wil ik met u naar uw' Oom gaan. (Zy vertrekken.)

AGTSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eene Kerk.

Don Pedro, Claudio, en eenige Dienaars met toortfen.

Claudio, (tegen de Dienaars.) li dit de graftombe van Leocato's huis^

Gg 3 ta

Sluiten