Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

479

AANMERKINGEN

o p

VEEL LEVEN over. NIETS,

B L Y S P E L.

Men vind in de Hiftoires Tragiques de Belieft' reft. eene vertelling, die tot Titelvoert: Timbrel de Cardonne devient amoureux a Meffine de teniet* Leonati. ê? des divers £? eftranges accidsns, ?a* advindrent avant tuil l'efpoufafl; dezelve is overgenomen uit Bandello.by wien men die vinden kan, in het Eerfte Deel op bladzyde 150. van de Uitgaaf van Lucca, van het Jaar 15S* Deeze vertelling heeft de meefte overeenkoir.fi: , men den inhoud van het Blyfpel , Veel Leven over Niets , en is waarfchvnlyk de grondflag van hetzelve geweeft. Nog vind men een geval . dat hiermede veel overeenkomft heeft in den Orlando Furiofo, 10 hctVytde Boek , en nog een dergeiyk in Spencers Toverko.

ninZin' CaielU Pas. ^56. Reg' 10, 9 (van onderen.) _ Zeg my, bid ik u, is Signor Montanto uit den Hr\d terug gekomen of niet t

Montanto, is de Spaanfche benaaming van een groot flagzwaard.dat men oudtyds gebruikte, en dat met twee handen moeft geregeerd worden; de Dichter laat Beatrice zeer geeftiglyk, dien bynaam geeven aan iemand, dien zy als een' pocher en windmaaker wilde uitduiden.

Hanmeb,

Pag. 363. Reg' 9, 10,11. Om. ons wys te maaken, dat Cupido een goede baazenopfpoorder, en Vulcanus een goede timmerman sj?

Sluiten