Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t«» tuffehen den Koning van Vrarrkryk en de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

1786. Den 4 Febr., is de Groot-Vorftin van Rusland in de kraam bevallen van een Groot-Vorftin.

Den 18 dito , is de Koningin der bc idc Sieiücn in de kraam bevallen vaneen Prinfes»

Den 9 July , is de Koningin van Vrankryk in de ; kraam bevallen van een Prinfes.

Den 17 Auguftus , isFredrikde III. Koning va»; PruiiTen, in den ouderdom var 74 jaren en 6 maanden overleden * e.Q is zyn Broeders Zoon , Frcdrik Wilhelm de II. in zyn plaatsgcfuccedcert.

17S7. Den 23 February , is de Gemaiin van den regeerend^ Hertog van £'ourland, te Wurzau van een wclge'chapen Prins Ve-rlofi.

1788. Te kuenach is aan de Kramp in de Ingewanden, fri den ondcrdomVan 70jaren overleden Ernft Lodewyk, Hertog van Brunswvk-WolfFen*biavclen Lunenburg, Ïlooms-Keizerlykeen RyksGeneraal V>. ldmaarfchalk, voorheen in dienft van dezen Staat.

Den 26 Auguftus , is de Koningin van Napels in de kraam bevallen van een Prins.

Den 11 September , overleed te Lisbon de Prins van Brafilien, Francïfcus Xaverius, varmoedeb'k Erfgenaam tot de Kroon van Portugal, in denVu!-' derdom van ruim 27 jaren.

Den 15 dito , 's avonds ontftand 'er te Colhorn by een Bakker brand, die zoo fterk cle overhand nam, dat ;!o.o.r de felle woede 26 Huizen, benevens de Gei efbi-meerde en Mennonite Kerken in dt? asfche werden gelégt.

Den 28 November , overleed zeer fchielyk aan een Beroerte, Carel Ckrittiaan, Verft van NafTku-

Sluiten