Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den r Oaober, is te Eerlin bet Huwelyk voltrokken tufTchen zyn Doorl. Hoogheid Willem Fredrik , Erf-Prins van Oranie en NaflTuu , en de Konirglyke Prinfes Fredrika SopMa Wilhelmina van Pruiffenv _

ï?92. Den'2 Maart, is te Weenen overleden de Rooms Keizer Peter Jofeph Leopold, geboren een 5 r-Jav 1747.

Den 29 dito , is Guftaaf Koning van Zweden , te Stokholm aan de gevolgen van de toegebragten Wonden ciöor den Moordenaar Ankertt:ö.n", overh'den , en in deszelfs plaats de Kroor.-Prins 1 Guftaaf Adolph terfrond tot Koning uitgeroepen. '. ^uncheri den 29 en 30 dito , ontttond 'er BVan i li het DnrpWeftmaas,gelegen in deHoek.'ewaard, in een \ lasfehuur , waar door 5© Huizen in de ask¥s zyn geraakt.

Te Doesburg aan den YÏTel, is overleden Reinier Pan;, ia den ouderdom van 103'jaren en 5"maanden , heeft neoi: geen Bril gebruikt, en daags voor zyn dood nog zyn handtekening verrigt.

Den 15 May , is'tot Weenen overleden de Keizerin ; Weduwe van Pecer Jofeph Leopold.

Den 3 Juny ,is de Prins-BiCékop van Luik overl".

TuTchen den 24 en 25 dito,ontftonain een Wasfmeitery te Amftelveen brand, waardoor 14 Huizen door de vlam zyn vernield geworden.

Den 3 Jnly, is de Hertog Fer ;inand van Brnnswyk-Lunenburg , in den ouderdom van 74 jaren, overleden.

Den 14-ditOjis de Koning vasn Hongaryen en Bohemen , FranciscasdelX. te Frankfort tot RoomsKeizer gekroond.

«79.3. Den -ai Jairuary, heeft de NationaleSorh

- 'T«3-

Sluiten