Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever worden de volgende Werken uitgegeven.

Adelijke (de) Koolebrander, of de Gelukkige Jagt, Toneelfpel, uit het Hoogduitsch van L. Y. von Btó ƒ o - 6 -

Almeria Belmore , in Brieven gefchreven door een Jonge Juffer - i - 5 .

An HifTorical disquifition', Concerning the Knowledge which the Ancients had of India , by W. Robbertfon, with two maps - 2 - 15 . upon best paper . . - 4 - o -

Antwoord van B. Fremery aan den Heer R. Voute . . .-1.5.

Bondt, (Ter nagedachtenis van den beroemden Rechtsgeleerden Mr. Nicolaas) in 't Latijn door Mr. Tousf. "Woordhouder, en in het Nederduitsch vertaeld door J. van Dj* o - 4 - :

Brieven voor Gezelligen, niet ver-

tadd o - ia - :

Cat-

Sluiten