Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Os (Befpiegeliflgen door J. van) ƒ o - iö - : dezelve op best papier . . - i - 10 - :

Panne (G.) Klugten der Gekroonde Stervelingen, of de Hooge School der Wijsgecren . . - i - 10 - :

Paape (G.) dc Wijsgeer, Toneelfpel o - 12 - :

Paülina Frankini, uit het Hoogduitsch vertaeld . . - 2 - 8 - :

Proeven van Oudheid , Tael en Dichtkunde , door het Genootfchap, DulcesAnteOmniaMufe, II. Deelen . . _ « _ 0 . .

best papier . . . - 4 - o - :

Republikeinfche (de) Gelieven, (uit het Fransch vertaeld) door J. P. van Heel, Twee Deelen, met Platen 5 - o - :

Spectatoriaal Toneel (het) Zeven

Deelen . . - 8 - 15 - •

Elk Deel afzonderlijk . . - 1 . 5 . :

Tafreelen voor bet Menschdom, Ie en He Stuk . . - 2 - 17 - :

Sluiten