Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O JP JD R <&: T

aan de

HOOG- en WEL- EERWAARDIGE, HOOG- en ZEER GELEERDE HEEREN,

d. johannes heringa, Jod. Fiu Predikant in 's Graavenhaage.

d. ADRIANUS van assendelft, PetH. Fiï*.

Predikant te Leijden.

D. martinus rummerink, Joh. FxX. 'Predikant te Dordrecht.

d. johannes kneppelhout,

Predikant te Gorinchem.

d. daniël albert reguleth, Predikant in 's Graavenhaage.

d. jona willem te water*

5. S. Theol. Doclor, Theologite en Hifi. Eectef, Profesfor aan 's hands Univerjiteit, en Predikant te Leijden,

d. hermannus roijaards,

5. 5. Theol. Doclor, theologia Profesfor, m thands Reclor Magnificus van 's Lands Univer° fitcit, en Academie-prediker fe Utrecht.

* a D.

Sluiten