Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. HILLEBRANDUS MENTES, Theod. Fit. Hillebh. Nep.

Predikant te Amjleldam.

E N

D. PETRUS GODOFRIDUS SPRENGER

VAN eijk, JAC. FlL.

Predikant te Rotterdam , mijnen hoogge'dchten Amptgenoot.

OPRICHTERS, HOOFDLEDEN en BESTUURERS

VAN HET GODGELEERD GENOOTSCHAP TER VERDEEDIGING VAN DEN CHRISTLIJKEN GODSDIENST,

TEGEN DESZELFS HEDENDAAGSCHE BESTRIJDEREN i * OPGERICHT IN 's GRAAVENIÏAAGE.

Vaders en Broeders in onzen godlijken Heiland JESUS CHRISTUS!

JEjang beraad was 'er niet noodig, aan wien deeze eef'fielingen behoorden te worden toegewijd; eerjietingen van eens godsdienjiige inrichting, die zoo volmaakt flrookt

ma

Sluiten