Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi V O O RB ERI CB T.

meerdere in zuiverheid des Geloofs, in glans van heiligmaaking * en in gloed van liefde jegens de Broederen en jegens allen! — en dat die God* wiens eer meest verluifterd wordt wanneer hij door zwakke middelen werkt; ook deezen mijnen arbeid zeegene, om de harten mijner Broederen te verfterken en te bewaaren in zijne liefde, op dat de voortgang des Ongeloofs geftuit worde, en veelen aan Je sus onderworpen door de; werking der fterkte van Gods kracht, waar door Hij alle dingen aan zich zeiven kan onderwerpen!

En gij, mijn Lezer! zijt aan God bevoo* len en aan het woord zijner genade! leef in de vrede met God, en fterf in de gegronde hoop des eeuwigen leevens l

VOOR-

Sluiten