Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =3 X

uitdrukkingen,bedekte men zich voor de vervolging der heidenen , terwijl men de Chriftenen verpestte.

jO. Aan de andere zijden, Jooden ontmoetende; nam men dezelve in, door hoog van Moses te fpreeken, hij hadt, zeide men hunne Gnofis, hunne opklaaring, van de Egijptifche Mijfiagogen geleerd, Daniël hadt die in Chaldea uitgebreid , en wijl toch de Jooden verzot waren op Cabaüjlerij en Allegorie, wist men hun te beduiden , dat de Magifche Aeonen en de Rabbijnfche Sephiroth, of fchikking der Godlijke eigenfchappen (a) dezelfde waren, en, daar men de gerechtigheid uit de werken niet beftreedt, en op de Ceremoniën zeer toegeeflijk was, hadt men rasch de Jooden, en veele gechriftende uit hun, tot de dwaaling getrokken.

3o. Eindelijk, vondt men belijders, daar het geloof de werkingen des lichaams, en de liefde tot de zonde, niet gedood hadt, ook deeze lokte men door fchandelijke Zedenleer. De ftof, het lichaam, was (zeide men) de zetel van het kwaad, en het werk van den Demiurgus, een boozen Geest, deezen beftreedt Christus, de hoogfte Jeonidc welluften waren derhal ven geen kwaad, zij verbraken, vernietigden, dooden inteegendeeL de ftof en het kwaad beginzel, bevoorderden den zuiveren Geeftenftand, en aan eene lichaams-op-

wek-

(<0 De uitlegging der Joodföhe Sephiroth, of Clansfeu; le:ze men bij Bafname, vervolg op Josephus, T. 2. L. 3. C. 14. p. 459-467; zeldzaam is het, dat Vitunga , Obf. S. L 1. C. 10, in die Sephiroth een beeld van Jesus yinut, zoo als hij aan Joannes op Pathmas verfeheen. — Die iets met één wil weeten van dejoodfche Cabbalijtifiht droomen» leeze het bij Basnage , Cap. feq-

B 4

Sluiten