Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 93 X

van Corfu, die Biechtvader was bij Donna Sfortia, de Moeder van SiGismond II. In deezer voetftapperi traden fpoedig de beide Socini , uit Prinfelijken bloede te Sienna. Laelius , de oude, vervaardigde eene meenigte Handfcnrifcen, die hij echter niet uitgaf, maar bij zijnen dood, in het Jaar 1563, naliet aan zijn Neef Faustus , die uit eene Dochter van Petrucci , Prins van Sienna, was gebooren, en, als Hoofd der Secte, de gevoelens, die naar hem Sociniaansch geheeten worden, merkiijk heeft uitgebreid tot op zijnen dood, die voorviel in het Jaar 1 f504. Onder de eerfte volgelingen deezer dwaalingen was Neuser, Predikant te Heideiberg, en het is geen wonder, wegens de gelijkheid der Hoofdleer, dat die onvafte Man zich kort daar aan te Coujlantinopolen liet befnijden, en den Godsdienst der Turken omhelsde, Ostorodus , Smalcius , Crelliüs , Wolzogen , Schlichting , en anderen, waar ondermannen van geene dagelijkfche geleerdheid, zijn genoeg bekend f»,

wier

O) Die de veelvuldige en onderfcheiden dwaalingen der Sscinionèp grondig wil kennen, leeze de fchriften zelve hunner voornaamfte Grondleggers, die bij één zijn uitgegeeven in de Bibliotheca fratrum Polonorum, in 6 Deelen , fol. Anno 1o56, en waar uit bijna alle de bedekkingen , die thands tegen den Godsdienst van Jesus , als Gods Zoon, en Zallgmaaker gemaakt worden, ontleend, en alleen i.i een nieuwmodisch gewaad geftooken zijn. Laat ik voor den Nederd. Leezer den hoofdinhoud opgeeven : — In de 2 Eerfte Deelen zijn alle de werken van Faustus Socinus, te weeten, behalven eenige uitleggingen over den iften Brief van Joannes en andere gedeeltens van den Bijbel, eene meenigte twistfchriften met Paleologus, over de ongeoorloofdheid van het oorlogen; met Co vet , fransch Pred. te Bazel; met Puccius. die een Mennoniet geworden was, en over de kracht van Christus , als mensch, in alle menfehen, gefchreeven hadt, Anno 1592 ; eene verhandeling over den Haat des menfehen voor den 'val; tegen Cutenus ; tegen de Mennoniten over het lichaam van Christus ; tegen Erasmus Jansz. ; te-

gen

Sluiten