Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X x8o >.(

deeze menfchen gewoon zijn de Weereld en den Gods» dienst te befchouwen.

u. Telt daar onder in de eerfte plaats hoogmoed en inbeelding des harten, waar door men zich verre boven anderen verheft, niets goed, loffelijk, geleerd of oordeelkundig vindt, dan het geen men zelve bedagt, of ten minften opgegierd en in eenen nieuwen vorm gegooten heeft. Uit die onzalige bron', die Nimrod een tooren, Absalom een pilaar, en Nebtjcadnezar een ftad, deedt ftichten, zijn in het Chriftendom alle ketterijen, fcheuringen, partijfchappen en twiften, van ouds af, gebooren , en uit geene andere zijn de dwaalingen ontdaan, waar mede wijthands te ftrijden hebben. Het zij men waarlijk door gaven uitmuntte, of geen kans zag op eene loffelijke wijze, en in het gebaande fpoor, roem te 'behaalen, men wilde opzien baarcn, voor mannen van verfijnden fmaak, en wonderlijke geleerdheid, gehouden worden: men noemde zich dus Zelfsdenkers en verlichte mannen, en, om dien roem te verdienen, week men overal van het oüde en veilige pad der beproefde waarheid af, en drong, door heggen en ftruiken, tot in de barre dorheid der dwaaling, en verliet het lichc der Openbaaring voor de neevelen der Eigenzinnigheid en de duifternisfen der Verbeelding. Men betitelde den teegenftand der Rechtzinnigen als poögingen der domheid, driestheid der vooroordelen , trant-ftap? perij des flentergangs, ketenen der Confcientie - dwang, en vonden van Bedrog; terwijl men zichzclyen voordeedt als Wijsgeeren, die de geheimen des Hemels doorkeeken , de verborgenheden der Natuur doorfnuffeld hadden, den menfchen de Verlichting en de Vrijheid aanboden, en het juk der Tierannij en Priefterdwang met mannenkracht verbraken (a),

0. De

00 Hoe onvriendelijk en laag de Scheldnaamcn zijn, docr « welke

Sluiten