Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jj( 209 ):(

ilisfenden toon van een bevoegd Rechter, gegeeven is. Voor dit flag van Leezers heeft men een ander middel gevonden : Duitsland vooral krielt van Journalen , en Recenfenten, die, zoo rasch 'er iets gefchreeven wordt tegen den Godsdienst, het als een meefterftuk van oordeelkunde , geleerdheid, origineei vernuft en zeggenskracht, verheffen, en in tegendeel met fpottenden fcherts, of onbevveezen magtfpreuken, alles, wat de waarheid aankleeft of verdeedigt, als wartaal, domheid en ouden flentergang verwerpen ; de fchriften van Herder, den Ridder Zimmerman, en Profesfor Seiler van Dillingen, en andere vijanden der zoogenaamde Verlichting, hebben dit dikwils ondervonden, en hoe verre ook, in ons Vaderland, zommiger onhcfchaamdheid gaat in het partijdig recenfeeren, hebben reeds lang en Clasfen en Sijnoden vruchtloos beklaagd. — Hier door bekoomt men een dubbel voordeel; aan de e'e'ne zijde worden Schrijvers, die niet geprojlitueerd zijn willen, van de verdeediging der waarheid afgefchrikt, en aan de andere zijde blijven de befte werken ongeleezen , terwijl die der Neotogen alle moderne Bibliotheken vullen. Intusfchen weigeren de nieuwe Hervormers zich te laaten beoordeelen, en 'er is een tijd geweest, dat Doctor Semler den geleerden Walch van Gottingen een Satan noemde , om dat hij het hadt durven waagen hem te recenfeeren, en op de befcheidenfte wijze te zeggen , dat uit zommige plaatzen der Oudvaders mevr beJlooten was, dan 'er uit volgde. Trouwens, de Verlichting geeft Vrijheid tot alles, uitgezonderd om haare Voorftanders te wederfpreeken (a).

%. Ont-

00 Het is de moeke waardig hier omtrent! te vergelijken een werkje, genaamd: Eerfte beginzelen der RecenJ"eerkunde , Anno 1778. — Onder die partijdige Recenfenten munten uit de Lsmgoèr Bibliotheek en de Mutauer van Bahrdt C. S. ,

0 vm-

Sluiten