Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de Independenten, waar van veelen zich aag de oude Geneeffche Leer van Calvinus houden, heeft

de

zen is, dat dezelve niet-van Athanasius is, hoewel men niet zeeker kan bcp'aal.en, van wien dan? Vossius Disf. 2 de zSijmbotis, bewijst, dat men reeds van hét Jaar 1200'af getwist heelt of dezelve van Athanasius , of van Anast/sius Was, terwijl hij zelf met Pitholus gist, of dit formulier niet m 1-ranknjk of Spanjen zij opgefteld, bij den Kerktwist over den Uitgang des H. Gccsts, ten tijde van Pipin en Carel den Grooten ; Usseri usdaar en tegen meent ,dat dezelve reeds onder Carel den Kaalen was opgefteld .Praefat. de Sijmb. post Annales, p. 4, en PearsoN in Sijmb. p. 401 beweert, dat zij reeds omftreeks Anno 600 bekend was, uit een Brief van Isidorus den Jor.gen, Opp. p. 694. Veelal denkt men aan Vigilius, die in het Jaar 484 bloeide; Hij was Bisfchop var\ Tapfen 111 de Provintie van Bijzaccne, en één van die Bislchoppen , die door Koning, Hu.nneric uit Africa verjaagd werden, hij was een groot verdeediger van het Rechtzinnig geloof tegen de Arrianen , cn fchreef' ook tegen Eutijches , men vindt zijne werken in dc Bihlioth Pctr. T. 8. p. 721. JNaar de gewoonte van dien tijd, fchreef' hij veel op valfche naamen, onder anderen tegen den Arriaan Felicianus op naam van Augusïinus, daar hij Athanasius fpreckende invoert, ibid. p. 743, 753, regen eenen anderen Arriaan Varikadus, op naam van Idacius Clerus, cn 12 Boeken over de Drieeenheid op naam van Athanasius , ibid p 773, het geen de reden is, dat men hem ook de Geloofsbelijdenis, die op naam van dien Oudvader gaat, toefchrijft. Men zie Bingham, Orig. Eceïef. L. 10. C. 4. § 18. T. 4. p. 114117. Anderen eevenwel denken nog aan iemand anders, te weeten, aan Venantius, Honorius, Clementianus, Fortunatus, die eerst Ouderling, naderhand Bisfchop was van Patters, Anno 560, en die eenige korte Uitleggingen over het Gebed des Heeren cn het geloof géfchreevén heeft, men zie Muratorius in Avec dot. en Lampe, Disf. phil Thee'' T. 2. D,sp. 6. C. 7 de Sp. S. § 6. p. 228 , 229. — Wat hier van zij. dc Nederl. Geloofsbel. Art. 9, en de Engelfche •Art. *, noemt de geloofsbelijdenis van Athanasius, alleen om dat ze.öierj naam gewoonlijk draagt, en het is genoeg, dat wij gaarr.e aanneemen de Leer daar in vervat over rfe ff. Dnecéntieid, door Wien zij dan ook mooge zijn opgelteld, gehjk reeds is opgemerkt door mijnen geleerden en 'W-beidzaamen Voorzaat in de Gemeente van Axel, den Heer

Wilh.

Sluiten