Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X aff9 X

trouwen op verleidende fchriften, de losfe grond is der overtuiging, die men voorwendt-t en dat onze

vijgen die van Vossios bijgebragt; maar voor de tijden van Pelagius fpraken de Vaderen over dit Stuk niin naauwketirig. Hieronijmus en Augustinus zijn in de daad malkanderen niet zeer gelijk, en de heevige twiften van de laatere tijden deeden zommigen dwaalen. Dan, dit bewijst wel, dat de Vaders van geen beflisfend gezag zijn in geloofsftukken, maarniet, dat de oude Chriftenen niet éénvouwig den Bijbel geloofd eri met Paulus gefprookert hebben. Zeeker is,het, dat Pelagius en Celestinus veroordeeld zijn in het Sijnode van Mileven in Numicüen, Anno 416, Concil. T 3. p. 1334, te Jerufalcm, Anno 4(5, Concil. T. 2. p. 1525, vooral te Ephefen, op het 3de Algemeen Concilie, onder THEODosrus II, Anno 431. Concil. T. 3. p. 1, men vergelijke SpanheiM ,.Hijl. Chrijl. Opp. T. 1. p. 989.

4. ) Zoo ook van de ftraf der zonde, onder andereri Cijprianus , die omtrend Anno 258 gemarteld is, De bona

patiënt. „ Uit Adams val kobmt het, dat een ieder van „ ons, als hij gebeoreu wordt, zijn beginzel neemt met „ traanen". Epist. L. 2. Ep. 7. „ Gelijk God barmhar„ tig is, zoo is hij ook een handhaaver zijner geboden: „ den hemel heeft hij bereid, maar ook de hel; verkwik„ kingen, maar ook eeuwige ftraffen ".

5. ) Gevolgelijk öok over het gewigtig Leerftuk der Verzoening.

Clemens van Romen, Ep. 1, ad Cor. § 7. ,, Laaten wij ,, uandvaftighetoogveftigen op het bloed van Christus , en ,, zien, hoe dierbaar zijn bloed zij in het oog van God, ,, dat, voor onze zaligheid vergooten zijnde, de genade ,, der bekcering aan de gehecle weereld heeft voorge„ fteld";

Irenaeus, adv. Haeret. L. 5. p. 294. „ De Heere kögt „ ons vrij door zijn bloed, en gaf zijne ziele voor onze ziele, zijn vleesch voor ons vleesch". Daar is eene zoortgelijke plaats, bijna met dezelfde woorden bij Clemens, aangehaald bij Segaar, L. C. p. 48.

Ignatius, Ep. ad Philadelph. fpreekt van „ vrijgekogt te , ,, weezen (am^jV*,) door de genade van Jesus Chri- v „ stus ".

Ep. ad Smijrn. ,, Christus, het leeven is verfcheenen it in het verderf, op dat hij van den* dood en hef verderf

„ vter-

Sluiten