Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïxvi

publiek; en daarbij bedenkt, hoe genegen de menfchen over het algemeen zijn, om zig aan de belastingen te onttrekken ; die zal ook ons gezegde, zeer geredelijk toeftemmen, en met ons niiet alleen deze gevolgen duidelijk inzien; maar ook dat alle gemeente-beftuuren in de bekooring zullen komen, om het voorbeeld te volgen van eenige (reden, alwaar de plaatslijke excijnzen op de confumptien zeer gering zijn, en daar men alzoo minder regtftreeks belang heeft, om de fluikerijen éa fraudes te weeren. Indien de voorwerpen van verteeringen weelde nationaal belast blijven, zulkm zij overal van plaatslijke excijnzen ontheft'worden: het fluiken zal daardoor niet alleen vermenigvuldigd, en 's Lands finantie in de grootfle verwarring gebragt worden; maar het zcdenlijk karakter der Natie zal ook zoodanige rigting krijgen, waarvan de gevolgen voor het algemeen welzijn en de welvaart der bijzondere ingezetenen onberekenbaar, maar geducht zijn. - Het is van 't alleruiterst belang, om het belastingswezen ook uit dit gezigtspunt, den invloed naamlijk op den ftaat der zedenlijkheid, te befchouwen: dan daar dit tot ons tegenwoordig gefchrijf niet behoort, is het genoeg hierop onzen leezer opmerkzaam gemaakt te hebben.

Sluiten