Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Daar dit dichtftukje juist te voorfchijn komt, kort naeenen tijd, in welken ons Vaderland zich Zoo geweldig gefchokt voelde, en door de heerschzucht, die zich met den ichconen naam van vrijheid vermo nde, op den rand haares ondergangs gebragt zag, zal men misfchien in het zelve eenige toefpeling op deze treurige omftandigheden zoeken, en door Titéa met haare zoonen en * aan-

Sluiten