Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II,

aanhang, de zoo genoemde Patrio 'ten, door Jupiter en verdere Goden, den Prins van Oranje met de zijnen, door Minerva, Haare Koninglyke Hoogheid, door Febus, den Koning van Pmisfen, door Memfis, ons vreedzaam Nijmegen willen verftaan, enz.; Ik laat den Allegoristen volkomen deze vrijheid; mits echter, dat zij ténen regel in het oog houden, die de kundige J. J. G Scheller , in zijne aanl. tot eene taal en oordeelk. yerkl. van de fchriften der Ouden vi. afd. bi 24.6. aan de hand geeft, naamenlyk: „ dat men niet elke kleine omftandigheid „ zoeke toe te pasfen, 't welk (zegt hij) „ van zelf fpreekt, want in twee verfchil„ lende dingen, die men met elkander ver„ gelijkt, kunnen onmogelijk alle omftan„ digheden over een komen , men moet „ (dus gaat hij voort) by elke gelykenis

» op

Sluiten