Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii r.

„ op het hoofd- oogmerk des Schrijvers „ letten." Dit verzoek ik dan ook, dat men, omtrent dit dichtftukje, in het oog houde, en niet tot de minste kleinigheid toe typiesch zoeke uit te leggen en over te brengen. Daar ik betuig, dat in dezen mijn hoofd-oogmerk niet geweest is een allegorie-ch dicht, op deze tijds omftandigheden, te fchrijven, maar alleen in het algemeen, door dit zoo bekend voorbeeld in de Fabelgefchiedenis der Oudheid, te doen zien, hoe voor de zulken, die

de Wet der Goón verzaaken9 Het recht vertreên door fnoo begeerÜjkheid,

Zich aan geweld en trotsheid fchuldig maaken,

Des Hemels wraak gefirenge firaf bereidt.

* 2 wel-

Sluiten