Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» DE STRIJD DER REUZEN Om deze welvaart te vermeêren,

Die aangroeide, als van uur tot uur, Wijl Hij niet alles kan beheeren,

Verdeelt Hij dus zijn rijksbeftuur : Vrouw Cercs fielt Hij over 't kooren , Op dat uit de omgeploegde vooren,

Het welig graan te beter groei'. Pan moet, in wel begraasde weiden, Het wollig vee en herders leiden,

En zorgen voor des veemans bloei.

Debosfchen, bergen, bronnen, beeken,

De groene wouden , 't vruchtbaar veld , De barste heiden, dorste ftreeken

Zijn mee ter zorg aan Goón befteld. De vlieten hebben haar Najaaden, En bosch en bergen haar Drijaden,

En Saters vol van dertle min. 't Gebloemte zelf, de lust der oogen, Staat onder 't goddelijk vermogen

Van Flora Bloem en Tuingodin.

Mer-

Sluiten