Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. $1

volgens de overzetting van Hoogftraaten.

En U vertoon Ezopus in mijn vaerzen,

Getrceden ten toneel in zijne laerzen. Sofoklesfen. Sofokles was een beroemd treurfpel-dichter bij de Grieken, naar wien de grootfche «ijl in het heldendicht, bij de Latijnen Cothurnus Sophocleus genoemd is. zie Virg. Ecl. 8. vs. 10.

Sola Sophcleo tua carmina digna cothurno. naar Vondels

En door hoogdravend dicht, dat waardig zij alleen In Sophocles zijn fpoor en braozen voort te trein. Bi.. 2.

Trotfche flervelingen enz. Van dezen krijg gewaagt Ovid. L. i. vs. 150. Met.

Neveforet ter ris fecurior arduus aether: Adfectasfe ferunt regnum coeleste gigantes. Altaque congeftos flruxisfe ad fidera montes. Turn pater omnipetens misfo perfregit olijmpum Fulmine, et excusfit fubjecto Pelio Osfam. naar Vondels vertaling 1. B. vs. 178.

En op dat^s Hemels burgh niet vrij zon blijven, /panden De reuzen t'zaemen om den hemel aan tc randen, En ftap'len het gebergte op een verwaent en fnoot. D"Almagbtige verplet met zijnen donderkloot Den ierg Olimp en zwicht geenzins om zulke ftukkcn,

Den

Sluiten