Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN.' 101

De Stier wderacktigh leeft, de zee fchuimt vit en nat.

Hoe Jupiter ■

Ah Amfitruo komt blanke Alkmene flreelen,

Helt Herkies winnen in den fchijn van haeren heer Hier fuiste Dan'êe door gout bekoort, haer eer,

Toen V regende in haer fchoot.

Vondel.

Bl. ii.

Stier en Z'.vaen. Deze woorden verklaaren zich door de voorige uitlegging, Jupiter namentlijk befliep Europa, in de aangenomen gedaante van eenen Stier, en Leda in die van eene Zwaan , waar uit Castor en Pollux gebooren wierden.

Zweeten. Zit Virg. Georg. L. i. vs. 147. Prima Ceres ferro mortales vertere terram Injlituit: cum jam glandes atque arbuta facrae Def.cerent fylvae, et victum Dodona negarct. Mox et frumentis labor additus. ■

Quod nifi et aspduis terram infectabcre raftris, Et fonitu terrebis ar es, et ruris opaci Fake premes umbras, votisque voeaveris imbrem: ' Heu magnum alterius fruftra fpectabis acervum, Concusfaque famem in fylvis folabere quercu.

Wat

Sluiten