Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 103 Zie Virg. Ecl. 4. vs. 21.

i/'/tfs /^c/if domum referent diflenta copcïïae Ubera ■ —

Dan komt de zatte geit met vollen uier fhuis.

Vondel.

Bl. 13.

Zeus. Dus noemen de Grieken den God Jupiter, welk woord eenen eerbied-waardigen betekent; Schoon deze benaaming in het Nederduits zoo algemeen niet is , als die van Jupiter, heb ik het echter gewaagd dezelve hier, in navolging der Diiitfchers, te gebruiken, om dat ik niet zien kan, waarom mij in dezen minder vrijheid zou toegedaan zijn, dan aan mijnen buurman, ten zij het mangel van gebruik zulks verbood,

Quem penes arbitrium eft, et jus et norma loquendi. volgens Horafius, in arte poët.

G4

AAN-

Sluiten