Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

118 EENIGE GELEERDE Bl. 47.

Pan zorgde. Virgil. Ecl. n. vs. 33. Pan curat oves oviumque magiftros. Pan zorgt voor fcliaapen en herderen.

Herders fiuijt, Virg. Ecl. 11. vs. 3-2.

Pan primus calamos cerd conjungere pluris

Inftituit

't was Pan, die tfeerfle riet aan riet met wasch kon dwingen.

Vondel.

Sifter. De Sifter of Egijptifche ratel was een der voorvoornaamste Muziek-inftrumenten, welke de Priefters tot den dienst van Ifis gebruikten; Zij was van koper gemaakt, en had de gedaante van een raket, met een handvat voorzien, dwars door den breeden koperen rand ftaken drie of vier fpeekjcs of ftiftjes, aan de einden even als een vishaak omgcboogen, dit tuig gefchud wordende, gaf door het op cn neerfchuiven der fpeckjes een ratelend en klinkend geluid, mifehien niet ongelijk aan die turkfche Muziek-in(Irumenten, die wij bij eenige hier door trekkende Pruififche regimenten gehoord hebben. Behalven bij andere gelegendheden, fchijnt de Sifter ook tot aanmoediging in den krijg gebruikt te zijn. Zie Virg. Aen. 8. vs. 606. Regina in mediis patrio vocat agmina Jiftro.

De koningin in V hart der vloote poogt de benden Door 't vaderlijk geluid des ratels, aan te fchenden.

ook

Sluiten