Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R R £ D E. V

}, Heeft hij te meenigmaal zijn tijd en vlijt gewijd „ Aan 't onderzoeken van V geheiligd Choortapijt. „ Door Vondel, Hoogvliet en meer anderen geweeven,

Waar in de Goden en de Helden zijn gedreeven ,, Bij wier verhevenheid geplaatst in fchooner dag „ Hij eerst de kleinheid van zijn eigen werken zag, „ Die 't groei jende vernuft hoe langs hoe kleiner fcheenen,

Tot ze in 't driejaarig licht van onderzoek verdweenen. 5, Toen hij zijn harsfenvrucht zag rijpen voor het vuur, „ Nam hij dit ft out bejluit in een manmoedig uur; „ Hij nam voor Febus oog zijn fchriften uit zijn koffer „ En gaf op ,t Zonaltaar zijn letterfchat ten offer, ,, Dat door een Zonneftraal uit Febus koor ontvlamd, -,, Naar boven vloog, als van den Hemel afgeflawd* Apollo meer vereerd door zulk eene offerande Dan door den Fenix die op 't Kruidaltaar verbrandde, ,, Verblijdde hem met hoop dat uit die heilige asch ,, Een Fenix rijzen zoud die driemaal fchooner was. Die troostelijke hoop heeft hem niet voorgeloogen, De Zanggod fond hem bij in zijn geduldig poogen r En dreef hem telkens aan om uit de ontvormde ft of Een treffend tafereel te vormen tot zijn lof. ,, Hoewel hij door een lust tot zekerheid geprikkeld, s, Zich in het onderzoek der Wiskunst had gewikkeld,

* 3 » Ea

Sluiten