Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ Voorrede.

,, En door een zwaar en last van bezigheid gedrukt, „ Geheelë jaaren aan de Zangkunst werd ontrukt; „ Hc?ft hij zich echter in gepaste tusfehehpoozen » Het 'ecn en ander fluk ter Zangfiof uitgekoozen, n Waai- door van lieverlecde een bundel is vergaard ,, Dien hij verborgen als gegraavcn goud bewaart,

Om die in laater tijd wanneer V hein zal behaagen „ Der groote Waereld door 'de Drukpers op te ■draagen.,'> Nieuwsgierigheid maar half met dit bericht voldaan, Nam dit verhaal maar half voor zuivre waarheid aan. En' -wenschle meerder licht in dit geval te ontvangen, En tot voldoening aan dit uitgerekt verlangen, Als 'ook tot ftaaving van het meégedecld bericht, Vond ik mij aangenoopt en eenigzins verplicht, Vit eene hdrsfenvrucht van twintig oeffenjaaren, Een aantal ft likjes in een bundeltje op te ga aren. Nieuwsgierigheid neem' die nu met géhvegen aan; Of anders hottde zich met mijnen wil 'voldaan. Ik heb geen ftukjes tot de Drukpers aangegeeven , Dan eigen vindingen oorfprongelijk gefchreèven, Waar in zich de aandrift van het Godendom bewijst, Niet door de handen van Kunstkenners gepolijst; Maar door de Schepping van mijn eigen Dichtvermoogen Eerst aan 'het niet, toen aan de'ruwe fckorts onttoogen.

De

Sluiten