Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADEREN. £2

Da rijken vastgezet, hun goedren aangeflaagen 's Landsampten, tegen 't Recht, aan vreemden opgedraagen «* De Voorrechtbrieven uit het Handvestboek gerukt — De iterkfte Vesten door Kasteelen onderdrukt — 'sLands magtigfte Edellién, des Konings Stedehoudren , 't Onfchuldig Graaflijk hoofd geflaagen van de fchoudren , En andreu, hem ontvlucht, den Vaderlande ontzeid: . Jaa 't Volk befchuldigd van gekwetfte Majefteit.

Doch toen het Vaderland in boeijën werd geflaagerr, Ontvlamde 't hemelsch vuur, dat in voorleeden dagen , De Batavieren had bezield met heldenmoed: De Vaedren, afgedaald uit dat grootmoedig bloed, Verkoozen, door de kracht der eedle Vrijheidsliefde, Dat liever 't oorlogszwaard hun vrije halzen kliefde,, Dan die te buigen naar het juk der flaavernij. De gouden Vrijheid, nooit in Spanjes heerfchappij , Door reden en gebeên, noch duurbaar goud te koopen , Deed door het Oorlogsrecht op haar bezitting hoopen , Of itrijden tegen hoop, door wanhoop aangevoerd. Toen heeft Vorst Wilhem , door Civilis geest geroerd, Een' koninglijken fchat, in zijn geflacht gekofferd, Jaa bloed en leven aan 'sLands Vrijheid opgeofferd:

Ge-

Sluiten