Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 KENSCHETS DER

De vrije" ZeveniTar fcheen toen, ter Sterrenbaan,

Filips verbijsterd oog gelijk een Staartftar aan,

Die wreede beulen van 's Lands Vrijheid wilde onttroonen*

Dit dreef dien Dwingeland dat hij veel duizend kroonen,

Beneffens Adelftand en ecre aan hem beloofd',

Die Vader Willem van het levenslicht beroofd'*

Maar toen het taaist geduld ten einde Was gedraagen, Werd Flips , als Rijkstiran , zelf met den ban geflaagen , Dewijl Rechtvaardigheid het Graaflijk Hoofdgezag, Dat zeven Eeuwen klom, op één' geduchten dag, Deed wederkceren in den boezem van 's Lands Staaten f Die de Oppermogenheid van 't Zonneleen bezaten , Naar welks bezitting Flips geweldig had gedaan, Door cl' eerden Edeldom met zwaard en ban te flaan , En 't Volk te plaagen als gekochte Algierfche Slaaven; Waar tegen taai gedult, noch aangebooden gaaven, Noch nedrig Smeekgefchrift op 't Recht des Volks gegrond , Noch voorfpraak, fchoon gevloeid uit Vorflelijken mond, Noch ftem van 't martelbloed Hem paaien konden zetten, In 't wreed vertrappen van 's Lands Vrijheid, Recht en Wetten ; Voor welks behoud Hij zelve een' eed had afgelegd :' Waarom Hij werd verklaard vervallen van zijn Recht.

Eu

Sluiten