Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E T" C I ff E B T ï Ki

ïn Maatfchappijën van verfcheiden naam' cn trapp', Begrcepen in den ring' van Buurt' en Burgerfchapp', Of verder uitgedrekt in Staat- en Vordendommcn , Jaa Koningrijken , die op raagt en grootheid brommen \ Verëenigd door den band van Algemeen belang, In Wetten uitgedrukt, door die in deugd en rang, Als Vaderen des Volks den hoogden doel bckleeden. Die t' faamenleving is een fchool van Burgerzeden, En geeft een lange reeks van Plichten aan de hand; Als liefde tot den Vorst en tot het Vaderland, Tot zelfbelangen van welmeenende onderzaaten; Wier plichten, naar den aart van ambten , rangen , daaten, Door wetten zijn bepaald, uit gronden der Natuur'. Dus past grootmoedigheid aan Staats- en Stads beduur. Hem, die den Godsdienst leert, betaamt een' vroomen wandel, De vleklooze eerlijkheid verzeil' den ruimen handel. Die voor de Vrijheid drijdt voegt helden dapperheid. Rechtvaardigheid beziel' hem die voor de onfchuld pleit, Menschlievenheid beduur' die voor het ziekbedd' waaken. Voorzichtigheid verdrekk' den Zeeman tot een baaken. De Lijdzaamheid bebouw' het vruchtbaare akkerland. De Naardigheid verderk' des werkmans rechte hand.

Hoe

Sluiten