Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 E T G E W E E T E N. Sjf

'tGeweeten wordt ontlast van zijn voorgaande wroeging; Het ademt Vrijheid, Vrede en blijde vergenoeging.

Is vaak de tegenfpoed de toetsiteen van de Deugd, Een goed Geweeten fchenkt veel grooter zielevreugd, |n vaster troost, aan hem die voor 't geweld moet bukken: :Dan een van hen geniet dié de onfchuld onderdrukken. Wie op zijne onfchuld (leunt, beveelt zijn zaak aan Godi Veracht het aardfche goed - vcrnoegt zich met zijn lot. Jen welgegronde hoop verdubbelt moed en krachten. Wien dit gezicht vermaakt, verbeelde in zijn gedachten, l ïen eerlijk Handelaar, die voor 't Gemeenebest, jr-an 't kruidcndraagend Oost, tot aan het goudrijk West, lelijk des Waerelds Oog, de dampen doet vergaedren, Jit eedle kruiderij, uit goud- en zilver aedren: in voert die zomerwolk, verzeld van hemelgeur, Oen regenboog gelijk in gloeijende koleur, :)oor winden herwaard aan, tot die, in gouden regen, in geurgen lentedauw, te neder komt gezeegen, )p 't dierbre Vaderland; dat door dien gloed verguld, lijn magt en grootheid aan den handel is verfchuld: )och (telt, die heldre wolk blinke al den Aardbol over, ïn fchitterre in het oog van eenig Waterrooverj

Wien»

Sluiten