Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si - HET GEWÉKTE N.

Wienl hart van wangunst blaakt, en buskruid vlammen tirtt'.

Om , zoo het mooglijk is, dien aangenaamen buit,

Die door de vlociftof zwemt, die dampen op te droogen j

Eer zij des eigenaars gelukkig koopvermoogen

Vermecdren met een' fchat van braaf gewonnen goed.

Of fchijnt het niet genoeg dat dus een roover woedd',

En trapp' de groote hoop des Handelaars met voeten:

Laat dan een blind gemeen zijn ingewand doorwroeten: —

Zijn fmert vergrooten, en verbreiden wijd en zijd,

Dat hij, door eigenbaat, die fchaê rechtvaardig lijdt:

Hem de oorzaak noemen van 's Lands droevige ongelukken.

Jaa, dreigen zijn paleis en pakhuis om te rukken:

En hem te leevren aan zijn' vijand en den beul.

Is hij , in zulk een' ftaat, ontbloot van troost en heul ?

6 Neen : geen onfchuld wordt aan 't Hemelhof vergeeten:

Hij vindt zijn toevlucht in zijn onbevlekt Geweeten;

Dat hem doet hoopen op 't rechtvaardige geweld,

't Welk vlijt en trouwe zorg met eere en fchat vergeldt:

Maar dwingt den rover tot volkomene betaaling.

Des dient hij zich gerust van 't Recht der Schaêverhaaling:

De gouden wolk wordt zwart - braakt fchorre donders uit -

Bedwingt de roof harpij - herwint den rijken buit -

Her-

Sluiten