Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4- H V T G F. W BETE PT.

Dc Hemelhof bazuin vervangen in heur' toon,

En 't Driemaal heilig, Gode, uitgalmen voor den troon.

Ach waar' het mij gegund met hun vergoode fnaaren,

Mijn Hallelujach, Looft den Hemelheer, te paaren,

Dat mijn oprechte Zang de Godheid wel geviel',

En ik, God dienende in den tempel mijner ziel',

Steeds mogte luistren naar de Godfpraak van 't Geweeten :

En in mijn' laagen Hand ten eenemaal vergeeten,

Mijn ftille ziel vernoegde in 't allcrwenschlijkst lot,

Van voor een eerlijk man bekend te zijn bij God,

In Herfstmaand y

DE

Sluiten