Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARE CHRISTEN. Sj'

De Christen, dus gefield in 't midden ;

Des Tempels van erkentenis; Verheft, met geestlijk danken, bidden,

Dien God die Geest en Waarheid is. Wiens wijze macht 't Heelal omvademt,

Die in zijn' Zoon, zijn' lieveling, Voor hem Genade en Goedheid ademt.

Godvruchtige beöeffening! . Geen plechtigheid , geen kerkgebaaren , Kan zulk een Godsdienst evenaaren.

Dus nadert hij op Gods geleide

Daar Jezus Erfrijk rust geniet. Daar zijn Verlosfer hem geleidde,

Dien hij zijn hart ten offer biedt; Dien hij door een voorbeeldig leven,

Door liefde de eelfle Godsdienstplicht, Wil volgen , naedren , glorie geeven ,

Wijl hij zijn naasten tevens flicht. Dus laat die Zon de fchoonfte flraalen Uit 't onbeneveld westen daalen.

De

Sluiten