Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARE CHRISTEN. 85

't Geloof, dat hem met God vcrëenigt,

Dat Jezus voor zijn heil erkent, De Hoop, die all zijn fmerten leenigt,

Verfterken in zijn levensënd', Zij lachen uit zijn flervende oogen,

En ftaan, als goud, de vuurproef door. Nu zal zijn God de Deugd verhoogen,

In 't eeuwig blinkend Hemelchoor. Zij zal, van alle fmert ontflaagen, De kroon der Overwinning draagen.

De Christen, door zijn God verkooreu

Tot tweeden Heerfcher van 't Heelal, Moet met een kroon van Harren glooren ,

Wen God zijn Plan voltooijen zal. Dan wordt hij uit het Hof verheven,

Bij Cherubijnen wellekom, Verheerlijkt in het Zalig leven,

Tot in den Rang van 't Godendom. Hij mag zijn' God zijn Vader noemen, En in Gods Zoon zijn' broeder roemen.

■ Ver-

Sluiten