Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E W E E T E N S D W A N 6 . ftf

En 't Heidendom, door Mozes wet geweerd)

Werd ook tot God en zijnen Zoon bekeerd.

6 Heilgeheim, te groot voor Englenzangen!

ó Heileeuw, die de blindheid hebt vervangen!

Gij zaagt den Mensch met God verzoend, - vereend -

Zijn fchuld betaald en hem pardon verleend!

Gij zaagt, den mensch den wenk der Godheid volgen :

Geflrengheid door barmhartigheid verzwolgen!

De Wijsbegeerte, ontftooken aan dit licht,

Trpk Volk bij Volk de fchcllen van 't gezicht,

Het kloek vernuft zag, door geduchte merken,

Den goeden God in zijn volfchoone werken:

Dien^ Mozes fchetfte als een verteerend vuur,

Werd meer bekend als Liefde in zijn natuur.

Men zag wel dra de fchrandre (lervelingen

In 't diep geheim van haar verlosfing dringen,

Waar de Englen zelf met eerbied ftom voor ftaan.

De wreede Hel zag dit met droefheid aan,

b ■ '■ l cc

Tot Lucifer, die Gods gezag trotfeerde, Voor 't Vloekgefpan dus listig redeneerde: „ Gij Goden, die met de Oppergodheid twist, 95 Zij'1 g'j geheel ten einde magt en lik,

0 „ Dat

Sluiten