Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• s E W E E T E N S D W A N C."~ 9?\

De Wijsheid zelf, een ftraal van Godlijk licht, Bedekte toen heur glansrijk aangezicht. De Menfchenmin, die Zondaars wil behouden, Gevoelde uit angst heur Godlijk vuur verkouden, Verdraagzaamheid, een trek van Gods geduld, Beweende 't Volk dat, om verdichte fchuld, Veroordeeld werd door trotfche HemelbodenDe lieve Vrede is Christus Kerk outvlooden, Zoo draa zich daar partijdigheid en twist Met heiligheid en ijver had vernist. Voor deze Bauk zag zich dat Volk betichten Dat eens met God het Waereldrond zal richten, 't Gerust Geloof, dat God in 't aanzicht ziet, De Hoop, die reeds de zaligheid geniet, De Liefde, die haar' Heiland aan blijft kleeven, De Deugden die naar Jezus voorbeeld ftreeven, De Godvrucht die haar' Gode in 't harte draagt: Die worden voor Geweetensdwang gedaagd. Die Dwaalgeest dorst een Formulier bepaalen, Waar van geen Mensch ter zijden af mogt dwaalen, Dan met verlies van eeuwge zaligheid. Die Bloedgier wees dat allerwigtigst pleit,

G 5 sn , Het'

Sluiten