Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I-OS G E W E E T E N. S D XV AN G,

ii Want ik'.zal zelf bij Jezus voor u fpreekenv

Rechtvaardigheid zal wis uw rechten Avrecken,ss Uw Koning toont met dezen donderflag ,y Hoe veel bij hem verdrukte Deugd vermag."

Die blikfemfhïg verbaast de fleiv elingeu, Die wel vernoegd het treurtoneel omringen. Ên de eige Hem die Paulus' heeft gefluit, Spreekt in hun ziel met donderend geluid: ,, Ondankbaar Volk, nog blind in zóó veel klaarheid',

Gevoelt gij niet de prikkelen der Waarheid, ,, Waar tegen ge uw vereelte hielen flaat?

't Is Jezus dien gij fmaadlijk wederflaat — ,, Dien gij vervolgt en kruisfigt in zijn leden." Het dwaalend Volk, door de infpraak Gods beftreedeh , Denkt- dieper door-ziet in de martelvlam Den Bondgenoot van 't lijdzaam Offerlam •— Den Christen, door 't geloof met God bevredigd, Die de inipraak Gods* dus met zijn bloed verdeedigt. Integendeel dé flem van hun gemoed, De wedergalm van 't roepend martelbloed, Bevestigt dat de bloedvergieters orden Slechts door de Hel gefltrkt gehandhaafd worden. %i#tr •* 1 Hei

Sluiten