Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3<> O E W E E T E N S D W A N G.

In ftilte vlood, gelijk geüieede honden,

Maar de Almagt, in haar Zielenrecht gefchouden , Goot over hen haar wraakfiöolen uit. Een donderftcm, als 't Laatst bazuingeluid, Die Bijgeloof aan 't Hemelhof verklaagde, En Dweeperij voor de Oppervierfchaar daagde, Getuigde ook dat de Godheid nederkwam — \ Verleidde Volk in haar befchefming nam. De zelfde ftem die Wetten had gegecven, Deed andermaal en Aarde en hémel beeven! • Het Aardrijk fpleet! en Korachs Priesterdom Zonk leevend wech! God keerde Sodom om! Pvechtvaardigheid, ten rcchterftoel gezeeten , Schonk aan den Mensch, weêr vrijheid van Geweeten; • En de eige Wenk van 't vreeslijk aangezicht Schoot vlammen uit gelijk het Noorderlicht: Geweetensdwang, ter Vierfchaar Gods verketterd, Werd eindlijk door een blikfemftraal verpletterd — Ter Hel gedoemd in 't zinkend Lisfabon.

De Waarheid, die door 't bloed des Lams verwen, Beklom met eer de ontruimde Predikiïoelen, En deed haar kracht op 't-eerlijk hart gevoelen.

De

Sluiten