Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l%& . G E W E 8 T E H 1 D W A SJ G.

,, De Dwceperij verplettert met uw wielen, ,, En 't Bijgeloof doet voor uw' Zetel knielen. ,, Uw heilig volk verliet uw Zoutverbond , ,, De Waarheid was bedorven in hunn' mond,

De Vrijheid lag gebonden aan een keten, ',, Een martclvlam verfehroeide hun Geweeten; „ Uw heilig bloed heeft deze vlam gebluscht:

Des 't groot Heelal uw' gouden Scepter kuscht. „ Een Volk dat zegt van God te zijn gezonden, ,, Had tegen God zich niet de Hei verbonden, „ En kroonde zich met een driedubble kroon; ,, Om u, kan 't zijn, te fchoppen van den troon; „ Doch uw gezag verpletterde die fielen,

En deed 't Heelal voor uwen Zetel knielen. ,, Verlosfer (laaf uw wettig Rijksgezag, ,, En Noodzaak toch de Geestelijke Vlag „ Te ftrijken voor den Waereldlijken Standerd. „ De wreede Hel is niet van aart veranderd, „ De Heerschzucht gunt de Kruiskerk nog geen rust, „ Schoon zij in fchijn uw' gouden Scepter kuscht. „ De Huichlaarij, gedost in Choorgewaaden, „ Wil nog de Ziel met ketenen belaaden.

„ Wie

Sluiten