Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï30 TER EERSTE VERJAARÏNGE ENZ.

En op uw' bedorven kaaken,

Bloozende Gezondheid fchiep. Niets deed u dien groei verliezen f

Schoon de tandpijn u verzeld'; Zelfs geen breuk der teedre vliezen,

Ras door Fagons hand herfteld. Gaa zoo voord van jaar tot jaaren,

Wen de Lentemaand verjaart Stel de Voorfpoed op heur fnaaren,

Een Gedenkftuk blij van aar». Maar u drijv' geen geest van blindheid^

Die het Maatgezang verltoort; Zing het heil der Eensgezindheid,

Telkens gij de Koekkoek hoort: Wil men u dan reden vraagen,

Van dien langen fleepers toon Zeg dan: ,, In mijn Vaders dagen, „ Was men dezen Zang gewoon ,, Zoo de Ouden zongen „ Piepen de Jongen."

Den 6. van Lentemaand. 1 7 7 8.

Sluiten