Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER. VERTROOSTINGE

V A N M IJ N

H U I S V R O U W E

Wegens het Afjlerven van ons derde Zoontje

JANUS van D Y K;

Overheden in den Ouderdom van i Jaar en 19 Weeken 9 den 25 van Oogstmaand 1779.

JL\^[ijn Echtgenoot: moet ik de traancn droogen,

Die als een "beek afvloeijen uit uwe oogen,

Nu gij uw Kind uw' Zuigeling beweent?

Terwijl ik zelf van druk bijna verfteend,

Mijn droefheid niet met woorden kan bepaalen.

Hoe zoude ik zijn bevalligheid verhaalen!

Zijn lief gelach en zoete ftamertaal,

Die in een hart gevormd uit ftecn of Raai,

Gelijk in wasch, de kindermin zoud drukken:

Of hoe hij thans een reeks van ongelukken

Out-

Sluiten