Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S5S OP HET ZEVENDE JAARGETIJDE ENZ,.

Alles worde u fpeelend eigen;

't Zij tot welk beroep of ftand Zich uw vrije wil moog' neigen.

Zijt gij aan den krijg verpand, Schiet met donderend geklater

In het oor der dwinglandij. Zoekt gij brood op 't ruisfchend water,

Let op winden en getij. Wilt gij Visfchen, Vooglen, Jaagen,

Zit gij als een Wagenaar, Kan de veebouw u behaagen,

Neem den aart der dieren waar. Is het geld uw welgevallen,

Legt gij op den handel aan; Kies het geld- fpel boven allen,

Leer de kansfen recht verdaan. Of verkiest gij 't werkzaam leven

Van den nijvrcn ambachtsman; Wil dan 't fpel den voorrang gceven

Dat u leerzaam ftreelen kan. Leer dan vroeg uw keuz' bepaalen.

Wilt gij groot zijn in uw' zaak,

Looj»

Sluiten