Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. L IJ K G E D A G T E M i f i

voor M ij N

E R D E D O C II T E R T J E

ARYAANTJE van D Y K,

]fj)ctaamt het mij een rfeurlled aan te heffen $

Of zwijge ik liefst in 't hartverfcheuxe'tfd leed? Nu ik de Dood mjjn LiefFte Kind zie treffen,

Terwijl het pas de levensbaan betreedt? Ik voel mijn hart van alle zijden wenken ,

Dat ik mijn Kroost aan Zoete Jaantje's aseh Nog, met den naam van Zoete, doe gedenken,

Die ze eertijds droeg en dubbel waardig was; In 't eerfte zoet der Aardfche zaligheden,

Gelijk een bloem in 't knoppen, afgefnefn, Is zij terplant van de Aarde in 't juichend Eden,

Êer ze in den Herfst door dieren werd vertreên.

ft h

Sluiten