Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tlJKGEDAGTENIS ENZ. l~f

't Is waar mijn kind befchreit niet meer de Hagen,

Waar meê het Lot dit Jammerdal ontrust; Maar juicht ook niet op die gewcnschte dagen,

Waarom mij nog het lieve leven lust. Natuur met God vereenigd .in bedoelen ,

Tot onderhoud van 't menfchelijk geflacht, ' Moet heete liefde in traanenbeeken koelen ,

Wanneer de' Dood heur grootsch ontwerp verkrr'-ht. De Reden zegt: ,, Bedaar uw hartstochtfiormen .

„ De goede wil des Memels is gefchied:

Hij wil uw Kind tot eenen Engel vormen."

Maar 't Vaderhart gevoelt die troostleer niet. Mijn Zalig Wicht zoude ik om u niet fchreijen,

Die enkel liefde en gulle goedheid waart, Wiens lieve lach en hartïnneemend vleijen,

Getuigden van uw' weltevreden aart. Uw blijde Ziel die in 't onnoozel leven

Een Zaligheid genoot, vermengd met pijn, Behoefde alleen van 't zwakke vleesch ontheven,

Om deelgenoot van 't Hoogde goed te zijn. Ach zaagt gij eens, van uit de Hemelchooren,

Mijn traanen en de droefheid van mijn hart!

Of

Sluiten