Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl O TER GEDACHTENISSE ENZ.

Wier boezems nog voor de oude vriendfehap flaan.

Held Hoogvliet wees zijn lieve weerhelft aan

Hoe 't Zalig Choor zijn Heldendicht waardeerde,

Hoe hij gemeen met Abraham verkeerde,

Hoe Izaak hem aan de leden hing,

En David zelf zijn toonen greetig ving,

Hij toonde haar zijn vrienden de roeten:

Vriend Brouwer, die den hemel heeft genieeten,

Verzelde haar alom ter flinke hand,

Daar Smits, Verfleeg, de Haas en Kortebrand,

Met Langendijk, de Wijzen en de Schimmen,

De Marre en Zeeuws van heilig Dichtvuur glimmen $

Daar Voet de Harp uit Da,vids hand ontvangt,

Een Oudheidwoik voor Huidekooper hangt;

Daar Feitama zijn Heldentoon doet zwellen,

De Haan en Poot de Herdersruispijp flellen;

Daar Van der Pot, vereënigd met Van Bracht,

Het zingend choor op Endeldijk verwacht.

Het treft heur hart dat hier ook Engelinnen,

Weleer heur hals- en Hoogvliets-Kunstvriemlinnen,

Dat van der Wilp, Leskalje en Bubbezon,

Ten reije gaan met haar Vriendin Badon.

Dat

Sluiten